Begraafboek Liempde - deel 14 (1708-1803)

Home

Begraafboek Liempde - deel 14 (1708-1803)

DTB Liempde, deel 14 (1708-1803)) : Begraaflijst Koster te Liempde.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor’t Lant

Lijste der dooden der heerlijckh(eijdt) Liempde o(ver)leden in de maenden April, Mey en Junij 1708

den 9e April is begraven Maria de huijsvrou vann Lambert Janssen Tinnebroeck sonder wettige geboorte achter te laten.

Mey 13 ’t kint van Jan Bax d’ouders leven met kinderen

Mey 15 Jenneken Aert Tijssen sonders wettige geboorte achter te laten

Meij 18 ’t kint van Joost Hend. Joosten d’ouders leven met kinderen

Meij 24 Jan Peters sonder wettige geboorte achter te laten

Junij 30 den soon van Peter van der Meijden de moeder leeft met kinderen

Dat geduerende dese boven genoemde maenden gene personen alhier meer sijn o(ver)leden verclare ick

J. Zijnen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor’t Lant

Lijste der dooden der heerlijckheijt Liempde de annes 1731

den 3 Jan(ua)r(i) de huijsvrouw van Dirck van den Meeracker de man leeft met kinderen

Januari 9 Ariaen Janssen van den Bichelaer laet vrouw sonder kinderen na

Januari 23 Peter Eijmberts van den Heeselaer laet vrouw en kinderen na

Februari 6 den soon van Jan (Ver)schuren den vader leeft met kinderen

Februari 14 Hendrick Adriaens van Hal sonder wettige geboorte achter te laten

Februari 21 den kint van Niclaes van Empel d’ouders leven met kinderen

Meert een Aeltje weduwe Jan Claesen laet kinderen na

Meert 6 de twee kinderkens van Jan den Snijder d’ouders leven

Meert 13 een kint van Dirck van den Meeracker den vader leeft met kinderen

April 18 Joost Ariaen Gerits laet kinderen na

Meij 9 t kint van Hendrick van Empel d’ouders leven

Meij 25 een kint van Jan Jans van Erp den vader leeft met kinderen

Julij 3 een kint van Corstia… van Emmerik de vader leeft met kinderen

Julij 24 een kint van Jan Claes… van Emmerik d’ouders leven met kinderen

September 4 Jenneken Corstiaens van de Ven sonder wettige geboorte na te laten

September 12 Ariaen Hendrik Schutjens sonder wettige geboorte na te laten

October 25 Jenneken weduwe Peter van der Vleuten laet kinderen na

December 4 Margiet Gijsbert van de Laer laet een natuurlijcke dochter na

December 22 dehuijsvrouw van Wouter van Oudenhoven den man leeft met kinderen

Dat gedurende dit voorleden jaer geene persoonen meer sijn overleden als hier boven genoempt staen (ver)clare ick
ondergete(kend) Coster deser heerlijckheijt Liempde actum den 17 Januri 1732

J. Zijnen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lijste van dode die in het jaar 1736 sijn gevalle in de heerlijkheijdt Liempde

van den Braake is begraven den 31 Januari, laat kinderen na

Gerrittie Mispels is begrave den 31 Januari, laat kinderen na

de mulderin is begrave den 21 februari laat man en kinderen na

Hendrik Martens van Tine (?) is begrave den 28 februari jongman

Heijl Janse Schutjens is begraven den 6 mert laat kindere na

den 5 april is begraven een kint van Peter Stevens

den 10 april is begraven de vrou van Nelis van den Braak sonder kindere

den 25 meij is begraven wedu(w)e van Gijs Heessels laat kinderen na

den 28 meij is begrave Frans van Gemert laat kinderen na

den 3 Junij is begrave het kint van Jan Crol

den 28 Junij is begrave de vrou van Frans van Gemert

den 13 augustus is begrave de vrou van Jan van Soggelen

(Later toegevoegd: den 18 augustus is begraven vrou Brugmans laat kindere na)

(geen datum vermeld) een kint van Jan de Snijder

den 8 september is begraven Marij van den Brake laat kinderen na

den 16 october een kint van Jan Peer Flipse

den 3 november een kint van Peter Verrote

den 15 november de dogter van Wouter van Dijck

den 15 november een kint van Jan Keunings

den 3 december Jan Eijmers vrou en kinderen leven

den 10 december een kint van Jan Hooftmans

den 24 is Bartel Deckers begrave kindere leven

den 27 is begrave Peerke Lambert Speeks laat kinderen na

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lijste van Doode van Liempde van het jaar 1737

den 11 Januari Govert van den Bors vrijer

den 6 februari vrou Lolens, man leeft

den 2 meert Arie Klase van Emmerik, vrouw, en kindere leven

(2 meert?) een kint van Henderik Bax

den 8 april Jan Klasen van Rooij, susters leven

den 1 meij Jacob Jan Willems, vrouw, en kinderen leven

den 14 junij Lijn Speeks, man, en kinderen leven

den 15 dito een kint van Jan de Snijder

dito een kint van de soon van Jan Joordens

den 4 julij een kint van Jan Adriaans

den 9 dito een kint van Jan Huijben Doreleijers

den 23 de vader van Jan Huijbert Doreleijers vrouw

den 15 september een kint van Jan de Snijder

den 16 dito een kint van Aart Teunis van de Laar

den 20 dito is begraven de Klaas van Laarschot, vrouw en kinderen leven

den 4 october is begraven de vrouw van Sis Tonij van de Laar, man, en kint leven

den 8 october is begraven de moeder van Dirk Palen

den 9 december is begraven de vrouw van Aart Joosten van de Laar, en kinderen leven

den 14 een kint van Peter Verroten

(getekend) Matijs Hijnsbergen Coster Aldaar 1738

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lijste van de doode van de Heerlijkheijt Liempde van het jaar 1738

Januarij
den 14 Jan van Rooij, laat vrouw, en kinderen na
den 23 Willemke Brusselers, laat kinderen na
den 24 Oeijke van Hal, quesel

Februarij
den 5 Wouter van Mensvort, laat vrouw, en kinderen na
den 20 Jan Dirk de Rooij, ouders leven

Maart
den 26 Wouter van Abelen, laat kinderen na
den 29 Annemie Joost Mulders, ouders leven
den 31 Hendrik van de Loo, vrouw, en kinderen leven

April den 21 een kint van Frans van de Laar

Meij
den 24 Peter van de Laarschot
ook een dogter van Peter Brock

Junij
den 21 nog een dogter van Peter Brock

Julij
den 1 Peter Brock
den 5 een weeskint uijt den Haag
den 12 een kint van Jan Crol
den 16 de vrouw van Cees, Handrick Aarts

Augustus
den 9 een kint van Bartel van Boekel / Borkel
den 16 de vrouw van Peter Stevens Hantschoenmakers
den 21 de vrouw van Jan Goijaarts Heijms

September
den 14 Jan Hermens van Capel, jonge vrijer

October
den 3 Luijcas van Geel, soldaat in het Regiment van de heer Cornel Walterus

December
den 29 de vrouw van Willem van de Ven

Samen 22 personen

(getekend) Matijs Hijnsbergen Coster, in Liempde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voort landt

Lijste van de doode van de Heerlijkheijt Liempde van het jaar 1739

Januarij
den 27 een kint van Peter Verrote

Februarij
den 2 Marij Swolfs
den 10 Tijs Luijkes Vorstenbos

Maart
den 7 Aalt Willem van Breugel

April
den 19 de vrouw van Jan Tinnebroek

Maijus
den 5 Peter Philipse Biggelaar
den 9 den soon van vrouw van Eijk j.m.

Junij
den 10 Jan Berkemeij
den 30 een kint van Hendrik van de Laar

Julij
den 2 den soon van Aart Habrake j.m.
den 7 een kint van Willem van Weert

Augustus
den 30 Klaas Hooftmans
den 30 Govert van Dijk j.m.

September
den 5 Willem van de Brake j.m.
den 22 Jenneke Peter Lambers
den 24 den soon van Jan Gerbrants j.m.
den 24 Anneke Pluijms j.d.
den 28 een kint van Aart van der As
den 30 de vrou van Jan Meijers

October
den 5 Jan van Hal j.m.

November
den 9 een kint van Jan Berkemeij
den 22 een kint van Jan Klase Biggelaar
den 24 Hendrik van den Aker

December
den 12 Gonde Hendrik Korste j.d.
den 18 Dirris Janse van Rooij
den 28 Anneke Arie Jooste j.d.

Verklare ik ondergetijkende coster der Heerlijkheijt Liempde dat bovenstaande, en geen meer doden aan mijn sijn opgegeven.

Het getal van 26 soo klijn als groot

(Getekend) M Hijnsbergen Coster in Liempde

Hier mede wens ik den Secretaris een nieuwe jaar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1757

Lijste van der Dooden van de Heerlijkheijt Liempde over den jaren 1757

Januarij
7 een kint van Jan van Weert

Februarij
9 een kint van Jacobus Crol
10 een kint van Jan van Merendonk
24 een kint van Jacobus Crol
28 Bartel van de Loo

Maart
19 Jan Clase van Emmerik
22 een kint van Jacobus Crol
26 een kint van Arie van Dijk
dito een kint van Arie Vogels

April
4 een kint van Cis van Emmerik
18 Luijkes Vorstenbos

Meij
14 een kint van Arie Smolders
dito een kint Peter Meeracker
20 Jan van de Voort
31 vrouw Aart van de Laar
dito een kint van Crist van Dijk

Junij
29 soon Hendrik van Abelen
30 soon Jan van Hal

Julij
9 een kint Bart Doorleijers
23 een kint Peter van Dijk
29 Arie Clase van Dijk

Augustus
2 kint Willem Timmermans
8 kint Johannes van Mortel
24 kint Peter van Strijp

September
9 een kint Eijke Biggelaar
15 kint Jan Berselaar

October
6 een kint Peter van Dijk
22 een kint Peter van Dijk
29 een kint van Juffrou Colen

December
1 vrou, en kint van Goijert van Dijk
13 Jan van den Bors
17 vrou, en kint van Merendonk
30 Jan van Breugel
31 Jenneke van Tuijl

(Getekend) Mattijs van Heijnsbergen Coster in Liempde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1758

Doot Leijst van de Heerlijkheijdt Liempde van het jaar 1758

Januarij
14 vrouw van Goijert van Dijk
18 Cis Jan Claas van Emmerik
21 kint Heijn Maas
23 kint Jan Hulse
24 kint van Brouwers
dito de vrouw Jan Welvaart
28 kint Jan Merendonk

Maart
1 kint Johannes van de Voort
4 vrouw Teunis van Niewenhuijse
13 kint Peter van Strijp
22 vrouw Toon van Santvoort

Meij
6 kint Arie Smolders
8 Krist van Dijk
10 Tonij Kles
13 kint Cis van Emmerik
16 vrouw Corst Welvaart
dito kint Cis van Emmerik

Junij
10 Mari Aart van Dijk

Julij
15 vrouw Johannes Doorleijers
17 kint Claas van Dijk
24 Jan Claas van den Biggelaar
27 vrouw van Blockmakers
31 kint van Jan Doorleijers

Augustus
7 kint van Hendrik van Erp
23 dochter Leendert Livens

September
1 Arie van den Biggelaar

November
11 vrouw van Jacop van Genugte

December
4 vrouw van Hendrik Molders

het getal van 28

Matthijs van Heijsnbergen Coster in Liempde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie leijste

Uijt het Doodboek der Heerlijckheijdt Liempde van primo Januraij tot ultim. Junij 1800 hondert staat als volght,

1800
16 Januarij op de kerckhoff begraven het kind van Lambertus Bitter
30 d(it)o op de kerckhoff begraven Gijsbert van Erp, in volle bed, wettig geboorte naergelaten

Februarij Niets voorgevallen

1 Maart op de kerckhoff begraven Eliesabeth dogtere van Jan van Esch
5 d(it)o op de kerckhoff begraven Corneelia weeduwe van Hubertus van Remund, wettigh geboorte naergelaten
10 d(it)o op de kerckhoff begraven Arnoldus van Houdt, in volle bed, wettigh geboorte naergelaten
21 d(it)o op de kerckhoff begraven het kind van Jan Strijbos
21 d(it)o op de kerckhoff begraven Adriaan soone van Evert van Dijck, na latende goederen den 20ste penning subject

5 Aprill op de kerckhoff begraven Matheijs van Gerwen, in volle bed, wettigh geboorte naergelaten

12 Maaij op de kerckhoff begraven Adriaantje weeduwe van Hendriecus van den Heuvel, wettigh geboorte naergelaten
19 d(it)o op de kerckhoff begraven Adriaan de Bresser, in volle bed geen wettigh geboorte naer gelaten, na latende goederen
23 d(it)o op de kerckhoff begraven Louwernes van den Berck, in volle bed, wettigh geboorte naergelaten

24 Junij op de kerckhoff begraven Hendriena weeduwe van Michiel Maas, geen wettigh geboorte naergelaten, nalatende goederen
25 d(it)o op de kerckhoff begraven Maria weeduwe van Adriaan van Dijck, geen wettigh geboorte naergelaten
28 d(it)o op de kerckhoff begraven Wilhelmus van de Staak, een gescheijde bed, wettigh geboorte naergelaten

Accordeert met het voorschreeve Doodboek voor soo verre de copie leijste aangaat, attesteere ik ondergeschreeven coster der Heerlijckheijdt Liempde den 3de Julij 1800

M. v. Nahuijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie Leijste

Uijt het doodboek der Heerlijckheijdt Liempde van primo Januraij April tot Ultim. Junij 1800 hondert staat als volght,

1800
5 Aprill op de kerckhoff begraven Matheijs van Gerwen, in volle bed, wettigh geboorte naergelaten

12 Maaij op de kerckhoff begraven Adriaantje weeduwe van Hendriecus van den Heuvel, wettigh geboorte naergelaten
19 d(it)o op de kerckhoff begraven Adriaan de Bresser, in volle bed geen wettigh geboorte naer gelaten, nalatende goederen
23 d(it)o op de kerckhoff begraven Louwernes van den Berck, in volle bed, wettigh geboorte naergelaten

24 Junij op de kerckhoff begraven Hendriena weeduwe van Michiel Maas, geen wettigh geboorte naergelaten, nalatende goederen
25 d(it)o op de kerckhoff begraven Maria weeduwe van Adriaan van Dijck, geen wettigh geboorte naergelaten
28 d(it)o op de kerckhoff begraven Wilhelmus van de Staak, een gescheijde bed, wettigh geboorte naergelaten

Accordeert met het voorschreve Doodboek voor soo verre de copie leijste aangaat, attesteere ik ondergeschreeven coster der Heerlijckheijdt Liempde den 3de Junij 1800

M. v. Nahuijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie Leijste Uit het Doodboek der Heerlijckheijdt Liempde van primo Julij tot Ultimo December staat als volght

1801
Julij Niets voorgevallen

4 Augustus op de kerckhoff begraven Henriena weeduwe van Johannes Slutjens, wettig geboorte nagelaten

September Niets voorgevallen

October Niets voorgevallen

7 November op de kerckhoff begraven Pieternella weeduwe van Johannes van de Laar wettig geboorte nagelaten
9 d(it)o op de kerckhoff begraven Hendriecus van de Laar, in volle bed wettig geboorte nagelaten
24 d(it)o op de kerckhoff begraven het kind van Jan van der Velden
28 d(it)o op de kerckhoff begraven Eliesabeth dogtere van Johannes van Weert nalatende goederen den 20ste penning subject

5 December op de kerckhoff begraven Cathariena weeduwe van Evert van Dijck, geen wettig geboorte nagelaten,
    na latende goederen den 20ste penning subject
21 d(it)o op de kerckhoff begraven Johanna dse vrouw van Adriaan van de Meeracker in volle bed, wettig geboorte nagelaten

Accordeert met voorschreeve Doodboek voor so verre de copie leijste aangaat, attesteere ik ondegeschreeve coster der Heerlijckheijdt Liempde den 2 Januarij 1800 en twee.

Ab. v. Nahuijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cope Leijste Uijt het Doodboek der Heerlijckheijdt Liempde van primo Julij tot ultimo September 1800 en Een, staat, als volght

1801
Julij Niets voorgevallen

4 Augustus op de kerckhoff begraven Hendriena weeduwe van Johannes Slutjens wettigh geboorte naergelaten

September Niets voorgevallen

Accordeert met voorschreeve Doodboek voor soo verre copie leijste aangaat, attesteere ik ondergeschreeve coster der Heerlijkheijdt Liempde, den Derde October 1800 en Een

Ab. v. Nahuijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie Leijste Uijt het Doodboek der Heerlijkheijdt Liempde van primo October tot ultimo December 1801staat, als volgt

1801 Niets voorgevallen

7 November op de kerckhoff begraven Pieternella weeduwe van Johannes van de Laar wettig geboorte nagelaten
9 d(it)o op de kerckhoff begraven Hendriecus van de Laar, in volle bed, wettig geboorte nagelaten
24 d(it)o op de kerckhoff begraven het kind van der Velden
28 d(it)o op de kerckhoff begraven Eliesabeth dogtere van Johannes van Weert, nalatende goederen den 20ste penning subject

5 December op de kerckhoff begraven Cathariena weeduwe van Evert van Dijck, geen wettig geboorte nagelaten,
    na latende goederen den 20ste penning subject
21 d(it)o op de kerckhoff begraven de vrouw van Adriaan van de Meeracker, in volle bed, wettig geboorte nagelaten.


Accordeert met voorschreeve Doodboek voor soo verre copie leijste aangaat, attesteere ik ondergeschreeve coster der Heerlijkheijdt Liempde, den 2 Januarij1800 en Twee

Ab. v. Nahuijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie Leijste Uijt het Doodboek der Heerlijkheijdt Liempde van primo Januarij tot ultimo Junij 1800 en twee, staat, als volght

1802
16 Januarij op de kerckhoff begraven Willem van der Heijden, in volle bed, wettigh geboorte na gelaten

3 Februarij op de kerckhoff begraven Anna de vrouw van Dirck van den Berck, in volle bed, wettigh geboorte na gelaten
27 d(ito) op de kerckhoff begraven het kind van Johannes Slutjens

18 Maart op de kerckhoff begraven Jan van den Meulengraaf, in volle bed, wetigh geboorte na gelaten
24 d(it)o op de kerckhoff begraven Johanna dogtere van Peeter van Houtum

8 Aprill op de kerckhoff begraven het kind van Louwerens van den Acker

Maaij Niets voorgevallen

Junij Niets voorgevallenAccordeert met het voorschreeve Doodboek voor soo verre copie leijste aangaat, attesteere ik ondergeschreeve coster der Heerlijkheijdt Liempde, den 2 Julij 1802

Ab. v. Nahuijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie Leijste Uijt het Doodboek der Heerlijkheijdt Liempde van primo Januarij tot ultimo Maart 1800 en twee, staat, als volght


1802
16 Januarij op de kerckhoff begraven Willem van der Heijden, in volle bed, wettigh geboorte na gelaten

3 Februarij op de kerckhoff begraven Anna de vrouw van Dirck van den Berck, in volle bed, wettigh geboorte na gelaten
27 d(ito) op de kerckhoff begraven het kind van Johannes Slutjens

18 Maart op de kerckhoff begraven Jan van den Meulengraaf, in volle bed, wetigh geboorte na gelaten
24 d(it)o op de kerckhoff begraven Johanna dogtere van Peeter van Houtum


Accordeert met het voorschreeve Doodboek voor soo verre copie leijste aangaat, attesteere ik ondergeschreeve coster der Heerlijkheijdt Liempde, den 2 Aprill1800 en Twee

Ab. v. Nahuijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie Leijste Uijt het Doodboek der Heerlijkheijdt Liempde van primo Aprill tot ultimo Junii 1800 en twee, staat, als volght

1802
8 Aprill op de kerckhoff begraven het kind van Louwerens van den Acker

Maaij Niets voorgevallen

Junij Niets voorgevallen


Accordeert met het voorschreeve Doodboek voor soo verre copie leijste aangaat, attesteere ik ondergeschreeve coster der Heerlijkheijdt Liempde, den 2 Julij 1802

Ab. v. Nahuijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie Leijste Uijt het Doodboek der Heerlijkheijdt Liempde van primo Julij tot ultimo September 1800 en twee, staat, als volght

1802 26 Julij op de kerckhoff begraven Matheijs Verhagen, in volle bed, wettigh geboorte nagelaten

12 Augustus op de kerckhoff begraven Johannes soone van Adriaan van Erp

September Niets voorgevallen

Accordeert met het voorschreeve Doodboek voor soo verre copie leijste aangaat, attesteere ik ondergeschreeve coster der Heerlijkheijdt Liempde, den October1800 en Twee

Ab. v. Nahuijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie Leijste Uijt het Doodboek in Liempde van primo Julij tot ultimo December, staat 1800 en twee, staat, als volght

1802 26 Julij op de kerckhoff begraven Matheijs Verhagen, in volle bed, wettigh geboorte nagelaten

12 Augustus op de kerckhoff begraven Johannes soone van Adriaan van Erp

September Niets voorgevallen

5 October op de kerckhoff begraven Lambert van Erp, in volle bed, wettig geboorte nagelaten
18 d(it)o op de kerckhoff begraven het kind van Willem Klaasse van Dijck

20 November op de kerckhoff begraven Anna Maria de vrouw van Hendriecus Schutjens, in volle bed, wettig geboorte nagelaten

14 December op de kerckhoff begraven Elisabeth weduwe van Nicolaas van Emmerick, wettigh geboorte nagelaten
22 d(it)o op de kerckhoff begraven Arnoldus van Aerle, in volle bed, geen wettig geboorte nagelaten, nalatende goederen den 20ste penning subject
28 d(it)o op de kerckhoff begraven het kind van Adriaan Adriaanze van de Meeracker


Accordeert met het voorschreeve Doodboek in Liempde, voor soo verre copie leijste aangaat, attesteere ik ondergeschreeve coster en
schoolm(eeste)r in Liempde, den 2 Januarij 1803

Ab. v. Nahuijs
Coster en Schoolm(eeste)r

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie Leijste Uijt het Doodboek in Liempde van primo October tot ultimo December 1800 en twee, staat, als volght

1802
5 October op de kerckhoff begraven Lambert van Erp, in volle bed, wettig geboorte nagelaten
18 d(it)o op de kerckhoff begraven het kind van Willem Klaasse van Dijck

20 November op de kerckhoff begraven Anna Maria de vrouw van Hendriecus Schutjens, in volle bed, wettig geboorte nagelaten

14 December op de kerckhoff begraven Elisabeth weduwe van Nicolaas van Emmerick, wettigh geboorte nagelaten
22 d(it)o op de kerckhoff begraven Arnoldus van Aerle, in volle bed, geen wettig geboorte nagelaten, nalatende goederen den 20ste penning subject
28 d(it)o op de kerckhoff begraven het kind van Adriaan Adriaanze van de Meeracker


Accordeert met het voorschreeve Doodboek in Liempde voor soo verre copie leijste aangaat, attesteere ik ondergeschreeve coster en
schoolm(eeste)r in Liempde, den 2 Januarij 1800 en Drie

Ab. v. Nahuijs
Coster en Schoolm(eeste)r

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor het land Extract uijt het Doodboek te Liempde van primo Januarij tot ultimo Junie 180 en drie zijnde op de kerckhoff begraven de hier aan volgende Dooden

1803
5 Januarij Francis van Pinxteren, in volle bed, wettig geboorte nagelaten
24 d(it)o het kind, van Arnoldus van der Staak

3 Februarij Hendriena, de vrou van Johannes Bax. Wettig geboorte nagelaten.
4 d(it)o het kind van Johannes van der Braaken
5 d(it)o de weduwe, Peeter Kievits, wettig geboorte nagelaten
7 d(it)o het kind van Jan van der Heijden.
10 d(it)o Matijs Spierings. In volle bed wettig geboorte, nagelaten
23 d(it)o Martienus Theodorus van der Schoot
24 d(it)o het kind van Adriaan van Zon.

11 Maart het kind, van Jan van de Laar

9 Maaij Hendriekus van Rijsinge. Wettig geboorte nagelaten
25 d(it)o Hendriekus van Erp. In volle bed wettig geboorte nagelaten

1 Junij Mariea. De vrou van Andris van Gerwen. In volle bed, wettig geboorte nagelaten.

Accordeert met het voorschreven Doodboek voor zoo verre het geextraheerde aangaat attestere ik als gesubtitueerde schoolmeester te Liempde

H. Tinnebroek

Home